Styrelsen kopparhögarnas koloniförening

Styrelsen

Maja Andersson

Ordförande

Överlåtelser

Kvarter

Jenny Carlsson

Vice ordförande

Brandskydd

Kvarter

Lars Sander

Ersättare

Kvarter

Marcus Berg

Valberedningen

Kenn Fältman

Kassör

Fskturering

Kvarter

Ersättare

Thomas Andersson

Ersättare

Kvarter

Valberedningen

Caroline Ljung

Valberedningen

Revisorer

Mattias Lind

Sekreterare

Webb & information

Kvarter

Paul Carlsson

Ersättare

Kvarter

Kevin Egbune

Valberedningen

Mahmoud Al-Shafie

Ledamot

Drift & Underhåll

Kvarter

Torsten Nyman

Revisor

Christer 

Revisor