EXTRA ÅRSMÖTE KOPPARHÖGARNAS KOLONIFÖRENING 2024

EXTRA ÅRSMÖTES-

PROTOKOLL

2024 05 12

Länk: protokoll

STYRELSEN FÖRSLAG TILL

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 

KOPPARHÖGARNAS KOLONIOMRÅDE

Länk: ordningsföreskrifter

ÅRSMÖTES-

PROTOKOLL

2024 02 18

Länk: Protokoll

VERKSAMHETS-BERÄTTELSE

Länk: verksamhetsberättelse

ÅRSMÖTE KOPPARHÖGARNAS KOLONIFÖRENING 2024

INKOMNA MOTIONER 2024

Reservation Christer Nilsson

Punkt 8                        Punkt 15

Protokoll för årsmöte 2024.


Vi kommer att se över möjligheterna att låsa vissa dokument framöver när de publiceras på hemsidan och endast ge medlemmarna en specifik kod för att kunna läsa dessa dokument.

HALVÅRSMÖTE  OCH EXTRA ÅRSMÖTE KOPPARHÖGARNAS KOLONIFÖRENING 2023

2023-09-03

Mötesprotokoll från halvårsmöte


Klicka på länken

Mötesprotokoll

2023-09-03

Mötesprotokoll från Extra årsmötet


Klicka på länken

Mötesprotokoll

ÅRSMÖTE KOPPARHÖGARNAS

KOLONIFÖRENING 2023

Årsmötesprotokoll

2023 03 19


Klicka på länken

Mötesprotokoll

HALVÅRSMÖTE KOPPARHÖGARNAS

KOLONIFÖRENING 2022

Halvårsmötesprotokoll

2022 08 28


Klicka på länken

Mötesprotokoll